Den indledende samtale

Vi starter med en gratis indledende samtale af 30-60 minutters varighed. Derefter

Formålet med den indledende samtale er at få afklaret, om der er basis for et videre forløb. Begge parter har mulighed for at sige ja, men begge eller en af parterne kan også vælge at sige nej tak til at starte et egentlig forløb op.

En forudsætning for at lave en aftale om et forløb er at den unge kan se mig som en voksen, som man kan betro sig til. Hvis der er forældre  inddraget skal de kunne se mig som en troværdig voksen, de vil overlade deres barn til i forbindelse med et forløb.

Forudsætning

Endelig er det en forudsætning at jeg selv vurderer at jeg har kompetencerne til at indlede forløbet, med den viden jeg opnår i forbindelse med den indledende samtale.

Forløb og proces

Del 1 – afklaring
Først taler jeg med den unge om hvad det er det egentlige problem. Ofte oplever den unge at der er noget galt, men har ikke et præcist billede af hvad det er. Det finder vi ud af sammen.

Del 2 – rådgivning og redskaber
Derfra arbejder jeg med rådgivning så den unge får nogle redskaber til at bearbejde og håndtere oplevelsen/situationen. Det kan handle om en erindring, men det kan også handle om at kunne håndtere fremtidige oplevelser.

Børn og unge vil gerne lykkes
Børn og unge vil gerne lykkes. De vil gerne kunne alting, og de prøver alting af. Børn udretter meget og kan udrette utroligt meget, når  de begejstres over noget. De føler de er verdensmester.

Alting er som en leg, særligt når børnene har en god relation til nogle voksne. Tillid kan flytte bjerge. Jeg bliver altid forundret over, hvad børn kan udrette, når de oplever tillid fra de voksne.